در خواست طراحی آلبوم

ورود | ثبت نام

لطفا قبل از نهایی کردن خرید وارد شوید

توضیحات در خواست طراحی

موارد مورد نیاز برای تکمیل کردن فیلد آلبوم:
*لطفا انتخاب عکس انجام دهید.

*در صورت الزامی بودن استفاده تمام عکس ها لطفا ذکر کنید.
*اصلاحیه در مرحله اول شامل هزینه نمیشود – چنانچه در مرحل بعد اصلاحیه تکرار شود شامل هزینه میباشد.
*اگر اصلاحیه با عکسهای انتخابی که از قبل شما باشد شامل هزینه نمیشود ولی با عکس های جدید شامل هزینه مجدد میشود.(هر برگ اصلاحیه شامل 45 هزار تومان هزینه می باشد)
تعداد تقریبی عکس ها برای هر آلبوم شامل موارد زیر میباشد:  (عکس های دیتیل شامل نمی شود )

البوم 10 برگ (25 تا 30 عکس)
آلبوم 15 برگ (35 تا 40 عکس )
البوم 25 برگ (65 تا 70 عکس)

*از زمان دریافت فایل تا ارسال طراحی اولیه حدودا 10 روز کاری 

 و از زمان دریافت تا تحویل نهایی کار حدودا15 روز کاری

مدت زمان طراحی نهایی کار شما متغییر می باشد .